De autoverzekering voor 55-plussers

Wanneer krijg je geen schadeuitkering?

Happy Ouwer vergoedt geen schade:

 • Ontstaan uit wedstrijden
 • Bij verhuur of lease
 • Wanneer de auto als taxi, lesauto of voor koeriersdiensten wordt gebruikt
 • Als de auto zonder uw toestemming is gebruikt
 • Veroorzaakt door verboden of strafbare activiteiten
 • Als je geen geldig rijbewijs hebt of een rijontzegging
 • Bij rijden onder invloed van alcohol of drugs
 • Ontstaan door roekeloos rijgedrag
 • Die opzettelijk is veroorzaakt
 • Als gevolg van molest of atoomkernreacties
 • Die vergoed zou worden op basis van een andere wet of verzekering
 • Als je onjuiste informatie geeft of hebt gegeven
 • Wanneer je niet meewerkt aan de afwikkeling