De autoverzekering voor 55-plussers

Vervangend vervoer

Ben je Allrisk verzekerd? En is je auto beschadigd of verloren gegaan als gevolg van een schade? Dan krijg je de onderstaande vergoeding:

Schade kan gerepareerd worden:
Het aantal dagen van de objectieve reparatieduur en met een maximum van 7 dagen.

In geval van totaal verlies:
De gemaakte kosten, exclusief de kosten van brandstof, van een vervangend motorrijtuig tot ten hoogste 75% van deze kosten, met een maximum van € 27,50 per dag en maximaal 14 aaneengesloten dagen.


Bovenstaande geldt niet bij diefstal van en joyriding met je auto.