De autoverzekering voor 55-plussers

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Een WA verzekering dekt alleen de schade die jij met jouw auto toebrengt aan anderen of hun bezittingen. In Nederland is een WA autoverzekering verplicht voor iedere eigenaar van een auto.

Wel verzekerd
  • Schade die met uw auto aan anderen wordt toegebracht.
  • Schade die met uw gekoppelde aanhangwagen, caravan of vouwwagen aan anderen wordt toegebracht.
  • Schade door of met uw verzekerde auto aan een andere auto van uzelf als deze schade niet ergens anders is verzekerd.
  • Schade toegebracht aan anderen door zaken die van uw auto vallen.
Niet verzekerd
  • Schade aan uw eigen auto, aanhangwagen, caravan of vouwwagen.
  • Letselschade of schade door het overlijden van de bestuurder van uw auto.
  • Schade aan goederen van de bestuurder van uw auto.
Eigen risico
  • Er is geen eigen risico.
Maximale vergoedingen per schadegeval
  • Bij schade aan zaken: € 2,5 miljoen.
  • Bij schade aan personen: € 5,6 miljoen.

Bekijk de WA voorwaarden van Happy Ouwer voor een volledig overzicht van alle dekkingen.